Carnegiea gigantea- Saguaro v prírode

Uvedené knihy, časopisy a CD nosiče sú k dispozícii  všetkým členom klubu 

Naša knižnica

28.03.2010 23:00

Knihy, knižky, brožúry

28.03.2010 23:04

Časopisy

28.03.2010 23:05

Atlasy kaktusov a sukulentov

28.03.2010 23:06

CD nosiče

Vyhľadávanie

Najbližšia klubová schôdza sa uskutoční v piatok  26.01.2018 o 17.00 h v zasadačke SZZ Nové Zámky. Výročná schôdza!!! Zhodnotenie roka 2017, plány na rok 2018, občerstvenie, voľná diskusia...

Všetci členovia nášho klubu ako aj kolegovia z iných klubov a smozrejme aj ostatná laická verejnosť je vítaná.

 Kontakty:   

Predseda klubu Ladislav Fábián  

e-mail: ladislav.fabian.sk@gmail.com

 

Podpredseda klubu Gabriel Klotton   

e-mail: gklotton@gmail.com

Administrátor Ivan Behul   

e-mail: behul.ivan@gmail.com

 

 

TOPlist