Carnegiea gigantea- Saguaro v prírode

Alžbeta Jaššová + zábery zo zbierky

Alžbeta Jaššová + zábery zo zbierky

Pestujem kaktusy a sukulenty od roku

1990

Som členom KK Saguaro od roku

2011

Rozloha mojej zbierky je

5 m2

Umiesnenie zbierky v obci

Tvrdošovce

Podmienky pestovania

fóliovník

Špecializácia zbierky, obľúbené rody

Astrophytum, Euphorbia

Možnosť návštevy, max. počet pri jednej  návšteve

Áno, po predchádzajúcej dohode

Kontakt:

Sládkovičova 27

Tvrdošovce

e-mail: betajassova@zoznam.sk

 

Vyhľadávanie

Najbližšia klubová schôdza sa uskutoční v piatok  26.01.2018 o 17.00 h v zasadačke SZZ Nové Zámky. Výročná schôdza!!! Zhodnotenie roka 2017, plány na rok 2018, občerstvenie, voľná diskusia...

Všetci členovia nášho klubu ako aj kolegovia z iných klubov a smozrejme aj ostatná laická verejnosť je vítaná.

 Kontakty:   

Predseda klubu Ladislav Fábián  

e-mail: ladislav.fabian.sk@gmail.com

 

Podpredseda klubu Gabriel Klotton   

e-mail: gklotton@gmail.com

Administrátor Ivan Behul   

e-mail: behul.ivan@gmail.com

 

 

TOPlist