Carnegiea gigantea- Saguaro v prírode

 

  

                            kaktusy                             história                            sukulenty                      

 

       

                                                 z našich akcií               navštívili sme...

Vyhľadávanie

Najbližšia klubová schôdza sa uskutoční v piatok  27.07. 2018 v Tvrdošovciach v zbierkach Balogh, Trúchliová, Jaššová. Stretneme sa pred našou klubovňou v NZ o 17.00, odchod najneskôr 17.10h!!!

Všetci členovia nášho klubu ako aj kolegovia z iných klubov a smozrejme aj ostatná laická verejnosť je vítaná.

 Kontakty:   

Predseda klubu Ladislav Fábián  

e-mail: ladislav.fabian.sk@gmail.com

 

Podpredseda klubu Gabriel Klotton   

e-mail: gklotton@gmail.com

Administrátor Ivan Behul   

e-mail: behul.ivan@gmail.com

 

 

TOPlist