Carnegiea gigantea- Saguaro v prírode

Tento e-mail je adresovaný priamo predsedovi klubu Ladislavovi Fábiánovi na ladislav.fabian.sk@gmail.com

Kontaktujte nás

Vyhľadávanie

Najbližšia klubová schôdza sa uskutoční v piatok  25.01. 2019 o 17.00 h v miestnosti SZZ Nové Zámky. Máme výročnú schôdzu, na ktorej nás čaká zhodnotenie minulého roka, plány na rok 2019, voľná diskusia s tradičným občerstvením.

Všetci členovia nášho klubu ako aj kolegovia z iných klubov a smozrejme aj ostatná laická verejnosť je vítaná.

 Kontakty:   

Predseda klubu Ladislav Fábián  

e-mail: ladislav.fabian.sk@gmail.com

 

Podpredseda klubu Gabriel Klotton   

e-mail: gklotton@gmail.com

Administrátor Ivan Behul   

e-mail: behul.ivan@gmail.com

 

 

TOPlist