Carnegiea gigantea- Saguaro v prírode

Carnegiea gigantea "Saguaro"- symbol nášho klubu 

     Keď sme sa pred pár rokmi na jednej zo schôdzí rozhodovali, ako nazveme náš klub, tak viacerých členov napadlo práve toto meno. Zapáčilo sa aj ostatným prítomným členom klubu a bolo rozhodnuté.

    Carnegiea gigantea, alebo jej ľudový názov Saguaro, ktorý pre tento kaktus používali domorodí indiáni je vo svojej domovine /juh USA- Arizona, Kalifornia, Mexiko- Sonora/ neprehliadnuteľnou rastlinou, ktorá fascinuje nielen odbornú verejnosť, ale aj laikov. V prírode dorastá do výšky 12-18 metrov a vo výške 2-3 metrov sa svietnikovito rozvetvuje. Vek najstarších exemplárov sa odhaduje na 200-300 rokov pričom vážia aj niekoľko ton.

     Nasledujúce údaje a fotografie poskytol a dovolil zverejniť Petr Nekvinda /ČR/, za čo mu vyslovujeme poďakovanie. 

17) sprievodnými rastlinami sú palo verde - Cercidium microphyllum (89%) a bursage - Ambrosia deltoidea . 

18 ) teplota pôdy v lete poobede (14:00 hod.) dosahuje +16 st.C, pod porastom bursage je však teplá iba +7 st.C a pod palo verde  dokonca len +5 st.C 
=Toto je dôležité pre pochopenie strát, spôsobených funkčnosťou koreňov pri pestovaní v kultúre !!! 

19) kaktusy saguáro navyše odčerpávajú týmto porastom vodu, saguáro korení plytšie ako palo verde i bursage (dalo by sa diskutovať, či ide o symbiózu či jednostranný prospech saguár) 
20) v neskoršom veku je rast veľmi variabilný, výšku 1 meter dosahujú rastliny v rozmedzí 20-50 rokov. 
21) pri dosiahnutí 2-3 metrov rastie hlavný kmeň rýchlosťou asi 10 cm/rok, konáre rastú o niečo pomalšie 
22) pri veľkosti 2-3 metrov majú saguára 50-70 rokov a začínajú sa vetviť, v tomto období sa rastliny opäť stávajú náchylnejšími k abiotickému poškodeniu, či úmrtiu (mráz - zmena aerodynamiky, vietor, blesk) 
23) biotický činitelia vedú k úmrtiu dospelého saguára len vzácne (v niektorých dospelých rastlinách môže byť až 40 dier vyďobaných od ďateľov, baktériové infekcie sa môžu vyskytnúť na mrazom poškodených tkanivách) 
24) saguára dokážu nízkym mrazom vzdorovať 24 hodín - potom sa musia zahriať (čo limituje ich severné rozšírenie) 
25) saguáro kvitne bielymi kvetmi na vrchole kaktusu, ktoré rozkvitajú večer a kvitnú cez noc a deň až do rána nasledujúceho dňa 
26) kvety opeľujú noční opeľovači (netopiere živiace sa nektárom) i denní opeľovači (včely a hrdličky), včely sú však v opeľovaní dosť neúčinné. 
 

01) hustota porastu dospelých saguár dosahuje približne 50 ks plodiacich rastlín na  jeden hektár 
02) týchto 50 ks saguár ročne vyprodukuje 5.000.000 zrelých semen 
03) semená sú v šťavnatých plodoch, ktoré zrejú koncom júna až začiatkom júla 
04) plody sú konzumované a ako nestrávené sa semená rozširujú po lokalitách 
05) medzi hlavných konzumentov plodov a rozširovateľov semien patria mravce, hlodavce a vtáci (aj napriek tomu sa väčšina semien  dostane do nevhodných podmienok k vyklíčeniu) 
06) doba klíčenia semien začína (je závislá od množstva zrážok) s letným monzúnom, ktorý prebieha v 2 oddelených, približne 5 dňových zrážkových etapách 
07) na 1 hektári vyklíči približne 10.000 semien (0,2%) 
08 )  2 mesiace po vyklíčení majú semenáče priemer 3-5 mm, o takú istú hodnotu sa zväčší ich priemer v období november- január (výška semenáčov sa pritom nemení) 
09) rast do výšky sa objaví až v ďalšom teplom a daždivom období (zjari, niekedy už vo februári) 
10) najviac kritické obdobie pre semenáče je suché a horúce obdobie tesne pred príchodom letného monzúnu, tienenie je preto podmienkou prežitia
11) po príchode monzúnu sa objem tela u semenáčov plne obnoví (napijú sa) behom 20 hodín a začnú opäť rásť 
12) veku 1 roku sa dožije už len 100 saguár/ha (1%) 
13) na úmrtí jedno ročných semenáčov sa podieľa 42% biotických činiteľov - z toho 21% hlodavce, ktoré vyrývajú, ale nepožierajú, 19% hmyz, 2% ostatné; 58% abiotické činitele - z toho 46% sucho, 7% mráz, 5% erózia 
14) druhý rok prežije 10 ks/ha (10%), ďalších piatich rokov sa dožijú 2 ks/ha (30%), v tejto dobe je saguáram 7 rokov, úmrtnosť sa ďalej na ďalších 70 rokov ustáli blízko nuly (0,7%/rok) 
15) výška saguár v prírode v prvých 8 rokoch zodpovedá približne vzorcu výška(cm) = 0,7+0,15*vek(v rokoch), čo zodpovedá 2 cm vo veku 8 rokov 
16) pre prežitie saguár sú rozhodujúce v mladom veku sprievodné rastliny, ktoré minimalizujú vplyv sucha a mrazu a zvyšujú dostupnosť živín 

Vyhľadávanie

Z dôvodu opatrení na zamedzenie šírenia korona vírusu sa najbližšia schôdza nekoná. Termín schôdze tu bude uvedený neskôr, po ukončení opatrení. Prajeme mnoho zdravia!!!

 Kontakty:   

Predseda klubu Ladislav Fábián  

e-mail: ladislav.fabian.sk@gmail.com

 

Podpredseda klubu Gabriel Klotton   

e-mail: gklotton@gmail.com

Administrátor Ivan Behul   

e-mail: behul.ivan@gmail.com

 

 

TOPlist