Carnegiea gigantea- Saguaro v prírode

História Klubu kaktusárov Saguaro Nové Zámky

   

    V rámci lepšieho spoznávania kaktusárskych klubov na Slovensku , chcem Vám priblížiť históriu nášho klubu .

            Klub Kaktusárov „Saguaro“ Nové Zámky vznikol v roku 1981. Klub založilo pár nadšencov, pre ktorých pestovanie sukulentných rastlín , sa stalo koníčkom. Prvé začiatky boli ťažké. Najskôr sa chodilo do blízkej Nitry, kde už kaktusársky klub  fungoval. V roku 1981 sa podarilo vybaviť miestnosť na námestí v Osvetovej besede .Tu sa raz za mesiac schádzali a tu sa aj konali prvé výstavy kaktusov nášho klubu. .Začali  sa písať dejiny nášho klubu . Prvým predsedom Klubu kaktusárov v Nových Zámkoch bol Ladislav Fábián. Na čele klubu bol dvanásť rokov. Jeho zanietenie pre kaktusy pritiahlo do klubu ďalších nadšencov. Spolu s priateľom Petrom Vargom nastúpili na cestu vybudovať v meste klub a umožniť tak ostatným záujemcom, aby sa o svojho koníčka mohli podeliť s ostatnými . Potom sme sa pár rokov schádzali v Dome kultúry. Kde boli výborné podmienky hlavne na výstavy . Tam nás zastihol aj rok 1989 . Začiatkom 90 rokov prišlo ťažké obdobie. Z priestorov Domu kultúry sme museli odísť. Miestnosť, kde sme robili výstavy sa prenajala podnikateľom. Za všetko sa začalo platiť. Začalo ťažké obdobie pre náš klub. Nemali sme sa kde schádzať . Hrozilo že sa klub rozpadne. Pár ľudí to ale nechcelo vzdať. Pretĺkali sme sa ako sa dalo. Nakoniec sme sa dostali pod krídla Slovenského zväzu záhradkárov. Ponúkli nám miestnosť pre našu činnosť. Mali sme sa kde schádzať a robiť výstavy. A tu sme zostali až do dnes. Stali sme sa jednou zo základných organizáciou SZZ .

Písal sa rok 1993 a klub začínal znovu .Do čela klubu bol zvolený nový predseda Tomáš Kovár. Začala sa éra našich aktivít aj za hranicami mesta a okresu. Začalo sa to výstavami kaktusov na veľkých medzinárodných výstavách. Na pozvanie republikového výboru SZZ sme viac krát vystavovali na Flóre Bratislava, Agrokomplexe Nitra či kontraktačno predajných výstavách v Trenčíne. Na jednej z výstav Flóra Bratislava bola naša expozícia ocenená zvláštnou cenou ministra kultúry . Za odmenu nám bolo umožnené zúčastniť sa na medzinárodnej výstave kvetov v Rakúsku . Samozrejme, robíme výstavy aj na okresnej úrovni , v Nových Zámkoch a v Komárne. V Palárikove a v Šuranoch robíme výstavy spoločne zo základnými organizáciami SZZ. Potom prišlo pozvanie prispievať svojimi odbornými článkami do časopisu Záhradkár. Tri roky sme v tomto časopise rozoberali problematiku pestovania niektorých rodov. Radili sme začínajúcim, ale aj pokročilejším kaktusárom, ako pestovať kaktusy a čo robiť v jednotlivých ročných obdobiach s rastlinami. Počas sezóny sa už pravidelne zúčastňujeme na akciách organizovanými kaktusárskymi klubmi na Slovensku . Stretnutie priateľov Cactaceae v Kameničnej pri Komárne, alebo seminár organizovaný priateľmi z Islaya klubu v Trnave. Na záver sezóny začiatkom septembra , sa stretávame u nášho priateľa Fábiána vo Dvoroch nad Žitavou pri jeho kaktusovej zbierke. Kde pri rastlinách a občerstvení rozoberáme uplynulú sezónu. Posledné dva roky sa tejto akcie zúčastňujú aj priatelia z Nitry, Trnavy, Piešťan ale aj z Bratislavy.
            Štruktúra našich členov je rôzna. Máme medzi sebou aj 5 žien , ktoré sa zaujímajú o 
kaktusy. Dokonca jedna z nich je vo funkcii pokladníčky a jedna je kronikárkou. Aj zbierky našich členov sú rôzne. Starší členovia majú zbierky väčšie, ale nie je to pravidlo. Možnosť návštevy zbierky je možné po dohovore s majiteľom. 
            Po rôznych prechodných obdobiach a problémoch je náš klub dobre skonsolidovaný a dobre fungujúci. V súčasnosti máme 23 členov. Stretávame sa mesačne, vždy v posledný piatok v mesiaci. Kde robíme prednášky s kaktusárskou tématikou. Aktivita členov v klube je rôzna , tak ako v ostatných kluboch . Niektorí sú aktívnejší, iní menej. Či už je to pri výstavách, alebo inej klubovej činnosti.

Od januára 2010 prišla vo vedení klubu opäť zmena. Staronovým predsedom sa stal Ladislav Fábián no a podpredsedom klubu je od januára 2011 Gabriel Klotton.

  

 Tomaš Kovár 

 

 

 

Vyhľadávanie

Z dôvodu opatrení na zamedzenie šírenia korona vírusu sa najbližšia schôdza nekoná. Termín schôdze tu bude uvedený neskôr, po ukončení opatrení. Prajeme mnoho zdravia!!!

 Kontakty:   

Predseda klubu Ladislav Fábián  

e-mail: ladislav.fabian.sk@gmail.com

 

Podpredseda klubu Gabriel Klotton   

e-mail: gklotton@gmail.com

Administrátor Ivan Behul   

e-mail: behul.ivan@gmail.com

 

 

TOPlist