Carnegiea gigantea- Saguaro v prírode

Burza kaktusov a iných sukulentov v Hurbanove 2012

16.05.2012 23:49

    Dňa 12.05.2012 sa náš klub po prvý krát odhodlal urobiť predajnú burzu s našimi obľúbenými rastlinkami. Očakávania neboli veľké, ale na naše prekvapenie sa nám náš prvý ročník celkom vydaril. Ale samozrejme to musia posúdiť nezainteresovaný účastníci, aby to zase nevyzeralo, že sa chválime. Burza sa konala v Hurbanove v jeho mestskej časti Bohatá, v miestnom Kultúrnom dome. Ako sa ukázalo, bola to dobrá voľba, čo sa týka priestorov, ale aj polohy. KD sa nachádza na hlavnom ťahu Nové Zámky-Komárno, takže sa u nás zastavili aj náhodne okolo idúci, ktorých zaujal pútač na ceste. Na burze sa pozbieralo 7 predávajúcivh pestovateľov a to štyria z nášho klubu, jeden miestny pestovateľ, jeden z od Nitry a pre naše potešenie sem prišla aj pestovateľka z Maďarska, ktorá priviezla zaujímavé kúsky, z ktorých si asi každý z nás aj niečo vybral. Účasť návštevníkov bola priemerná, určite menšia ako na známych burzách, či sympóziách konaných na Slovensku, ale na to, že to bol náš prvý ročník, tak sme určite spokojný. Navštívili nás známi pestovatelia zo SR a Maďarska, ale potešila nás najmä účasť laickej verejnosti v hojnom počte. Počas burzy ale aj po nej bola prístupná k nahliadnutiu zbierka Gabriela Klottona, ktorá sa od KD nachádza le asi 300 metrov a v ktorej sme po burze skončili aj my s dobrou náladou a pri dobrom guláši, ktorý prichystal náš hostiteľ.

    Dúfame, že si všetci prítomný prišli na svoje a že naša snaha o takéto propagovanie nášho spoločného koníčka v regióne nebola zbytočná. Aj napriek našej spokojnosti je určite, čo vylepšovať, ale to sa prejaví až v budúcom roku, keď zorganizujeme druhý ročník tejto akcie. Chceme, aby sa naša burza dostala do povedomia odbornej ale aj laickej verejnosti a po čase  sa stala pevnou súčasťou kalendára kaktusárskych akcií nielen na Slovensku. 

    Touto cestou chcem tiež poďakovať nášmu podpredsedovi klubu Gabrielovi Klottonovi, ktorý sa do značnej miery zaslúžil o zorganizovanie tejto burzy a že odštartoval novú etapu nášho klubu.

Text a foto: Ivan Behul

Vyhľadávanie

POZOR!!!   Najbližšia klubová schôdza sa uskutoční v piatok  17.05. 2019 o 17.00 h po ukončení burzy v zbierke Gabriela Klottona v Hurbanove.

Všetci členovia nášho klubu ako aj kolegovia z iných klubov a smozrejme aj ostatná laická verejnosť je vítaná.

 Kontakty:   

Predseda klubu Ladislav Fábián  

e-mail: ladislav.fabian.sk@gmail.com

 

Podpredseda klubu Gabriel Klotton   

e-mail: gklotton@gmail.com

Administrátor Ivan Behul   

e-mail: behul.ivan@gmail.com

 

 

TOPlist