Carnegiea gigantea- Saguaro v prírode

Kde nás nájdete 

Naše schôdze sa konajú pravidelne každý posledný piatok v mesiaci o 17.00 hodine v zasadačke Slovenského zväzu záhradkárov v Nových Zámkoch, na ul. M. R. Štefánika č. 32. Niekedy sa stretávame aj inde, zväčša v zbierke niektorého člena nášho klubu. Prípadné zmeny miesta alebo času konania schôdze sa včas dozviete na ľavom paneli stránky.

Na upresnenie: Keď sa dostanete na bod, ktorý je vyznačený na mape, uvidíte lekáreň Arnika. Pri lekárni vojdite do podchodu k parkovisku smerom na kino Mier, kde za podchodom na ľavo je schodisko, po ktorom sa dostanete do zasadačky SZZ.

Miesto konania klubových schôdzí:

Vyhľadávanie

POZOR!!!   Najbližšia klubová schôdza sa uskutoční v piatok  17.05. 2019 o 17.00 h po ukončení burzy v zbierke Gabriela Klottona v Hurbanove.

Všetci členovia nášho klubu ako aj kolegovia z iných klubov a smozrejme aj ostatná laická verejnosť je vítaná.

 Kontakty:   

Predseda klubu Ladislav Fábián  

e-mail: ladislav.fabian.sk@gmail.com

 

Podpredseda klubu Gabriel Klotton   

e-mail: gklotton@gmail.com

Administrátor Ivan Behul   

e-mail: behul.ivan@gmail.com

 

 

TOPlist